Deel Deel
Fenda

Ik sta achter je

September 29, 2019 €10 per maand

Arie Kasbergen

Door mij eigen traumatische ervaringen uit mijn jeugd waardeer ik jouw werk, er zullen nog steeds slachoffers van RTS komen vanuit de orthodox Christelijke leer. Fijn dan er dan een coach is om deze mensen te helpen!

September 28, 2019 €10 per maand

Doelen:

1. Het verspreiden van toegankelijke, respectvolle informatie over het verband tussen religie en identiteitsvorming.

2. Officiële erkenning van het Religieus Traumasyndroom (RTS) en zorgen voor goed geïnformeerde hulpverleners. Samen met andere RTS-deskundigen maakte ik een website: www.religieustraumasyndroom.com . Hier kan je onder meer kunnen lezen wat RTS inhoudt, wat de kenmerken en oorzaken zijn, of en hoe het te voorkomen is en een zelftest.

3. Organiseren en faciliteren van de steungroep en ontmoetingsdagen om daarmee bij te dragen aan steun en (h)erkenning voor mensen die nu te weinig gehoord en gezien worden in hun kerkelijke omgeving of daarbuiten.

Dat is mijn missie! Wil je mij helpen? Ik benader actief kerkwerkers, hulpverleners, docenten en betrokkenen met ervaringsdeskundige informatie. Daarnaast zorg ik voor zoveel mogelijk vrij beschikbare digitale informatie, zoals artikelen op de website Dogmavrij, filmpjes op het Youtube-kanaal en het gratis beantwoorden van ingestuurde hulpvragen op Facebook. Jouw bijdrage helpt mij dit alles mogelijk te blijven maken.

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Meer informatie, achtergronden en wat mij persoonlijk beweegt om allerlei mensen met diverse achtergronden voor het eerst of opnieuw in gesprek met elkaar te brengen: https://dogmavrij.nl/

Liefs,

Inge Bosscha


Laatste updates
Pakketten